H2SMAN

Årets Innovationsprojekt

Udfordring
Efter at olie og gas er pumpet op af undergrunden, skilles dette ad. Svovlbrinte (H2S) er naturligt forekommende i gassen, og er ætsende. Derfor tilsætter operatører i olie- og gasindustrien kemikaliet H2S-scavenger for at fjerne svovlbrinten før den sendes til raffinaderierne på land.

I dag er det almindelig praksis at tilsætte store mængder af H2S-scavenger for at opfylde de krav, der er til kvaliteten af produktet. Dette er nødvendigt, da mængden af svovlbrinte varierer, når olien og gassen pumpes op. Denne praksis er miljø- og omkostningstung for industrien, da det er vanskeligt at måle svovlbrinten præcist og dermed tilsætte den passende mængde af kemikaliet.

Idé til løsning
Deltagerne i H2SMAN-projektet bygger, installerer og tester et nyt målings- og doseringssystem på to offshore olie- og gasinstallationer i den danske del af Nordsøen. Systemet består blandt andet af en sensor, der laver præcise målinger af niveauet af svovlbrinte i den oppumpede gas. Data fra sensoren bruges herefter til at præcisere doseringen af H2S-scavenger, så niveauet at svovlbrinte holdes nede før gassen sendes til land. Systemet fjerner dermed behovet for miljø- og omkostningstung overdosering af H2S-scavenger.

Problemejere


• Operatører i den danske Nordsø

Problemløsere


• Unisense

• LIC Engineering A/S

• Aalborg Universitet

• Pieter Mouritsen

Læs mere >

Stem til dette projekt

* Påkrævet