Virtual Reality Safety Training

Årets Innovationsprojekt

Udfordring
I dag foregår træning og efteruddannelse af medarbejdere i energisektoren oftest i fysiske undervisningsmiljøer på land eller gennem online-kurser.

De eksisterende tilbud kan være tidskrævende, omkostningstunge at benytte og begrænsede af de forhold, som udbyderne af uddannelsen kan genskabe. Det gælder fx undervisning af serviceteknikere til offshoreindustrien, der typisk trænes på land før de sendes ud til selve opgaven, der skal løses på havet.

Idé til løsning
Projektet Virtual Reality Safety Training skal optimere træning og uddannelse af medarbejdere i energisektoren ved at udnytte virtual reality (VR), augmented reality (AR) og fysisk undervisning. Partnerne i projektet udvikler en digital undervisningsplatform, der med afsæt i VR kan hjælpe virksomheder i energisektoren med at skabe realistiske undervisningsmiljøer, der minder om de faktiske forhold, som arbejdet skal udføres i.

Når trænings- og uddannelsestilbuddene i energisektoren bliver forbedret, øges sikkerheden for de medarbejdere, der løbende certificeres gennem træning og efteruddannelse.

Ved at bruge VR i træning og efteruddannelse af mandskab kan aktører i energisektoren også få mere og bedre uddannelse på kortere tid – en effektivisering der kan reducere prisen på træning og efteruddannelse af mandskab til energisektoren med 20 procent.

Problemejere


• Maersk Training

Problemløsere


• Virsabi

• KRING Innovation

• Københavns Universitet - Institut for Psykologi (VR LAB)

Læs mere >

Stem til dette projekt

* Påkrævet