SCAVOP

Årets Innovationsprojekt

Udfordring
Ved udvinding af gas fra Nordsøen tilsætter industriens operatører kemikaliet H2S-scavenger for at fjerne ætsende svovlbrinte (H2S), der forekommer naturligt i gassen fra undergrunden.

Når H2S-scavenger bliver tilsat gassen, omdannes det til et fast stof. Dette stof sætter sig i rørene, der transporterer gassen ind til raffinaderierne, og kræver derfor omkostningstung vedligeholdelse.

Idé til løsning
Partnerne i projektet SCAVOP (SCAVenger OPtimization) udvikler en simulationsmodel for, hvordan at operatører i olie- og gasindustrien kan optimere tilsætningen af H2S-scavenger.

Modellen giver et præcist billede af, hvordan at H2S-scavenger bliver optaget i gas fra undergrunden, når den pumpes op. Samtidig viser den hvordan og hvor at belægningerne dannes i gasrørene.

Projektet skal føre til nye anbefalinger for anvendelsen af H2S-scavenger, så forbruget af de miljø- og omkostningstunge kemikalier kan reduceres i olie- og gasindustrien.

Problemejere


• Shell

• TOTAL E&P Danmark A/S

Problemløsere


• Aalborg Universitet

• Rambøll Danmark A/S

• Pieter Mouritsen A/S

Læs mere >

Stem til dette projekt

* Påkrævet