Bird Coalition Avoidance

Årets Innovationsprojekt

Udfordring
Fugleskræmsler findes også i vindindustrien. Ved planlægning og etablering af vindmølleparker på land og til havs er der fokus på, at fugle og fugletræk ikke skal kollidere med vindmøllerne.

Hvis der forekommer fugle på træk i området for en vindmøllepark, kan det være nødvendigt at stoppe møllerne eller installere omkostningstung fugleskræmmeteknologi. Samtidig overestimeres antallet af fugle i områder typisk ved etableringen af vindmølleparker, da der med den nuværende optællingsmetode foretages manuelt fra en flyver. Alt i alt øger det sandsynligheden for driftstop og prisen på etableringen af en vindmøllepark.

Idé til løsning
Partnerne i projektet udvikler en digital model, der vil optimere udvælgelsen af de bedste lokaliteter for opførelsen af havvindmølleparker. Konceptet tager afsæt i data fra en række kilder og bliver samlet i en model, der med afsæt i kunstig intelligens vil kunne estimere forekomster af fugle fra et specifikt geografiske område, hvor en vindmøllepark ønskes opført. Herefter opstiller projektparterne en radar i området, der via avanceret programmering måler antallet af fugle i området.

Projektet vil alt i alt optimere placeringen af fremtidige vindmølleparker og reducerer behovet for fugleskræmmeteknologi. Resultatet vil forbedre biodiversiteten og optimere den samlede produktion af grøn strøm fra vindmøller.

Problemejere


• Vestas Wind Systems A/S

Problemløsere


• Wind Power Lab

• Alpha Echo

• FURUNO Danmark A/S

• Aalborg Universitet

Læs mere >

Stem til dette projekt

* Påkrævet