Molten Salt Storage

Årets Innovationsprojekt

Udfordring
Mængden af vedvarende energi i energisystemet stiger markant i de kommende år som led i den grønne omstilling.

Da den vedvarende energi fra fx vindmøller ikke er konstant, skal den lagres, så der også er energi til rådighed, når vinden aftager – og gerne i en skala, der kan matche det danske, det europæiske og på sigt det globale behov for grøn energi.

Idé til løsning

En metode til energilagring med et stort potentiale er såkaldt Molten Salt Storage, hvor grøn energi kan lagres i saltanlæg.

I Energy Innovation Clusters innovationsprojekt Molten Salt Storage samarbejder en række partnere om at validere et koncept for et energilagringssystem baseret på smeltede floursalte i temperaturområdet 600-800C.

Partnerne samarbejder om lave system-design og kvalificere forretningsmodellen for et anlæg, der kan lagre overskudsstrøm fra blandt andet vindmøller. Når behovet for energi opstår – fx ved vindstille vejr – kan den lagrede energi fra saltanlægget sendes ud i energi- eller fjernvarmenettet igen via damp, der driver en turbine til el- og fjernvarmeproduktion.

I forlængelse af projektperioden forventer partnerne, at anlægget skal demonstreres i større skala og at det endelige design kan blive det første koncept for udbredt kommerciel brug af smeltet floursalt til energilagring.

Problemejere


• Din Forsyning A/S

Problemløsere


• Seaborg Technologies A/S

• DTU – Danmarks Tekniske Universitet

• Viegand Maagøe

• Blue Consulting

• KIRT X THOMSEN

Læs mere >

Stem til dette projekt

* Påkrævet