O/G Decarb

Årets Innovationsprojekt

Udfordring
Det kræver meget energi at hente olie og gas op fra undergrunden. Derfor ønsker olie- og gasindustrien at reducere energiforbruget offshore, så industrien kan reducere CO2-aftrykket fra produktionen.

Idé til løsning
De senere år har offshore vind udviklet sig meget positivt; prisen er faldet, og man kan nu producere vindenergi på store havdybder og i barske miljøer – blandt andet ved at bruge flydende fundamenter til havvindmøllerne.

I projekt O/G Decarb undersøger en række projektpartnere, om man kan elektrificere olie- og gasproduktionen ved at integrere vedvarende energi fra bølge, vind og brint fra flydende energianlæg.

O/G Decarb fokuserer på tre koncepter og business cases til integration af vedvarende energi i den danske olie- og gasproduktion:

1. At forsyne olie- og gasproduktionen med vedvarende energi.

2. At gøre energiforsyningen til produktion af olie og gas fossilfrit på længere sigt.

3. At tilføre 5%-15% brint fra vedvarende energi til den producerede naturgas, så CO2-aftrykket fra den danske nordsøproduktion reduceres.

Problemejere


• Total E&P Denmark

Problemløsere


• Floating Power Plant A/S

• Hydrogen Valley

• Dansk Gasteknisk Center

• TechnipFMC

• DHRTC

• DTU Vind

Læs mere >

Stem til dette projekt

* Påkrævet