FIRE

Årets Innovationsprojekt

Udfordring
Energiproduktionen fra sol og vind stiger og falder mere end traditionelle energikilder, da vejrforholdene skifter.

I takt med at der i fremtiden skal integreres mere vedvarende energi, vil effekten af den fluktuerende produktion stige betydeligt. Det udfordrer både forsyningssikkerheden og stabiliteten i energiforsyningen.

Idé til løsning
FIRE: Flexible Integration of Renewable Energy handler om at integrere mere vedvarende energi i energisystemet − uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.

Partnerne i CRIF-projektet afdækker potentialerne ved fleksibel energiproduktion, energilagring, sektorkobling og fleksibelt forbrug af energi. Dette arbejde skal føre til forretningskoncepter for − og udviklingen af − nye algoritmer, der kan sikre en bedre balancering af den vedvarende energi i energisystemet. Algoritmerne kommercialiseres i forlængelse af projektperioden.

Problemejere


• Energinet

Problemløsere


• Energi Danmark

• Hydrogen Valley

• Center Danmark

• Qampo

• DTU - Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere >

Stem til dette projekt

* Påkrævet