Eurogrid

Årets Innovationsprojekt

Udfordring
Mængden af vedvarende energi i europæiske landes energisystemer øges år for år.

Med fluktuerende energikilder som fx vind som en af flere bærende energikilder er det en konkret udfordring at balancere energisystemer på tværs af lande, da energiproduktionen ikke er konstant.

Det gælder både usikre data om udbuddet af energi og transmission samt priserne, der kan handles til. Udfordringen er derfor at sikre en stabil forsyning – og en stabil pris på energi – når de grønne energiformer i stigende grad indgår i det tvær-europæiske energisystem.

Idé til løsning
EuroGrid-projektet skal først og fremmest udvikle en digital platform, der kan levere bedre prognoser for forsyningen af vedvarende energi, elforsyning, og elpriser på tværs af europæiske lande.

Platformen skal beskrive den aktuelle markedssituation og energiforsyning på minuttet, så de enkelte landes energisystemer strømlines. Første fase handler om Norden og målet er senere at udbygge platformen til Central-, Øst- og Sydeuropa.

Alt i alt vil Eurogrid optimere forsyningssikkerheden gennem bedre digitale prognoser for energiforsyning.

Problemejere


• Energinet

• Ørsted

Problemløsere


• ENFOR

• Ea Energy Analysis

• DTU Compute

• DTU Elektro

Læs mere >

Stem til dette projekt

* Påkrævet