Quali-Drone

Årets Innovationsprojekt

Udfordring
Havvindmøller placeres på et fundament, som fremstilles af underleverandører til vindmølleindustrien. Det er afgørende, at fundamentet opfylder specificerede krav fra vindmølleproducenter.

Under produktionen og ved transporten af fundamentet frem til det sted, hvor fundamentet skal installeres, inspicerer producenten at fundamentet opfylder den specificerede kvalitet. Inspektionen foregår manuelt og er økonomisk tung og tidskrævende – og også risikofyldt for de involverede medarbejdere, der blandt andet skal klatre på fundamentet for at foretage inspektionen.

Idé til løsning
Quali-Drone-projektets partnere udvikler et software og en drone, der kan bruges til at fotografere, scanne og analysere tilstanden af vindmøllefundamentet fra produktion til udskibning og ankomst ved den havvindmøllepark, hvor fundamentet skal installeres. Den nye software og den udviklede inspektionsdrone vil således automatisere inspektionen og spare industrien for tid og penge samt forbedre sikkerheden for medarbejderne.

Problemejere


• Bladt Industries A/S

Problemløsere


• Quali Drone ApS

• Lorenz Technology

• DTU Vind

• Zebicon A/S

• Desupervised ApS

Læs mere >

Stem til dette projekt

* Påkrævet